Co to jsou nominální a reálné úrokové sazby?

Z ekonomického hlediska je významné rozlišení úrokových sazeb na nominální a reálné. Nominální úrokové sazby jsou úrokové sazby uváděné explicitně ve smlouvách o úvěru resp. vkladu. Naproti tomu reálné úrokové sazby získáme tak, že nominální úrokové sazby tzv. deflujeme, tj. snížíme o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) půjčované resp. vkládané peněžní částky během období, na které je půjčována resp. vkládána. Oslabení reálné hodnoty peněžní částky za dané období je rovno inflaci za toto období.

Pokud deflování provádíme po skončení období půjčky nebo vkladu, jde o ex post přístup, v němž používáme skutečné oslabení reálné hodnoty částky během období půjčky resp. vkladu, tj. deflujeme skutečně naměřenou inflací za toto období. Výsledkem jsou tzv. ex post reálné úrokové sazby. Pokud deflování provádíme před skončením období půjčky nebo vkladu, jde o tzv. ex ante přístup, v němž jsme nuceni používat očekávané oslabení reálné hodnoty částky, tj. deflujeme očekávanou inflací za toto období. Výsledkem jsou tzv. ex ante reálné úrokové sazby. Dané nominální úrokové míře mohou odpovídat v uvažování ekonomických subjektů různé ex ante reálné úrokové míry podle toho, jak výraznou inflaci tyto subjekty očekávají, resp. podle toho, který ukazatel inflace použijí k deflování.

Za předpokladu nízkých nominálních úrokových sazeb a nízké skutečné resp. očekávané inflace lze deflování provést přibližně tak, že od nominální úrokové sazby odečteme skutečnou resp. očekávanou inflaci v období půjčky resp. vkladu. Chceme-li však vypočítat reálnou úrokovou sazbu přesně (pro jakékoli hodnoty nominálních úrokových sazeb a inflace), postupujeme podle následujícího vzorce:

r = [(100 + R)/(100 + i) - 1]*100,

kde 
r = reálná úroková míra (v %) 
R = nominální úroková míra (v %) 
i = skutečná resp. očekávaná inflace (v %)

Zpět na seznam