Výskyt pozměněných bankovek

Česká národní banka, odbor ochrany platidel, upozorňuje, že v peněžním oběhu byly zjištěny pozměněné bankovky, které vznikly slepením částí dvou různých bankovek a dále bankovky necelé. Jedná se o specifický způsob úpravy pravých bankovek, který je však z trestněprávního hlediska považován za pozměňování peněz ve smyslu § 140 trestního zákona. Bankovky jsou proto v souladu s ustanovením § 21 zákona č.6/1993 Sb. odebírány bankami a právnickými osobami bez náhrady.
Typické pro takto pozměněné bankovky je to, že jsou přibližně o 5-7 mm užší ("nižší"). Necelým bankovkám chybí jejich horní nebo dolní část, bankovkám složeným z více částí chybí některá část mezi horním a dolním okrajem, které jsou k sobě přilepeny (viz obrázek). V důsledku chybějící části se tiskový obrazec jeví jako deformovaný. Podle vyhlášky České národní banky č. 37/1994 Sb. mohou fyzické osoby přijetí těchto bankovek odmítnout.
Česká národní banka doporučuje věnovat zvýšenou pozornost poškozeným bankovkám, zejména bankovkám necelým s přesně vodorovně odříznutým horním nebo dolním okrajem a bankovkám slepeným z částí dvou různých bankovek.

pad_pozm_bankovy_obr_pozmen1000

Pozměněná bankovka s chybějící částí mezi horním a dolním okrajem, které jsou k sobě přilepeny.