Oznámení o nevyměnitelnosti označených bankovek České národní banky

Předloží-li fyzická nebo právnická osoba v bance provádějící pokladní operace nebo v České národní bance bankovky, které jsou perforovány (proděravěny) velkými otvory např. jako na obr. č. 1 nebo malými otvory tvořícími nápis "SPECIMEN" jako na obr. č. 2 nebo přetištěny některým z textů "SPECIMEN", "VZOR", "VZOR zkušebna platidel ČNB", "CHYBOTISK zkušebna platidel ČNB", "CHYBOTISK typ ..., č. ... zkušebna platidel ČNB" jako na obr. č. 3 až 7 k výměně, budou jí v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, v platném znění zadrženy bez náhrady jako nestandardně poškozené bankovky podle § 2 odst. 4 písm. d) bod 7 tohoto zákona. O zadržení vystaví banka provádějící pokladní operace nebo Česká národní banka potvrzení. Banky provádějící pokladní operace předají zadržené bankovky k posouzení České národní bance.

obr. č. 1

ozn_o_nevym_bankovek_obr_oznaceni01

ozn_o_nevym_bankovek_obr_perfor2

 

obr.č. 2

ozn_o_nevym_bankovek_obr_perfor41

ozn_o_nevym_bankovek_obr_perfor4

 

obr. č. 3

ozn_o_nevym_bankovek_obr_perfor5

ozn_o_nevym_bankovek_obr_plat_perfor6

 

obr. č. 4

ozn_o_nevym_bankovek_obr_perfor7

ozn_o_nevym_bankovek_obr_perfor42

 

obr. č. 5

ozn_o_nevym_bankovek_obr_perfor9

ozn_o_nevym_bankovek_obr_perfor10

 

obr. č. 6

ozn_o_nevym_bankovek_obr_perfor31

ozn_o_nevym_bankovek_obr_perfor32

 

obr. č. 7

ozn_o_nevym_bankovek_obr_perfor33

ozn_o_nevym_bankovek_obr_perfor3