Upozornění na aktivity některých subjektů

Emise pamětních mincí

Česká národní banka jako centrální banka České republiky vydává bankovky a mince, jakož i mince pamětní. Pamětními mincemi jsou podle tradice založené v letech 1993-1999 mince z drahých kovů, konkrétně mince stříbrné, zlaté a bimetalové (kombinující oba tyto kovy).

V některých případech pořádá Česká národní banka slavnostní emise těchto mincí spojené s odbornými ekonomickými a historickými prezentacemi. Slavnostní emise jsou určeny pouze pro pozvané osoby podílející se významným způsobem na přípravě a výrobě těchto mincí, zástupce centrálních orgánů a regionální osobnosti.

Česká národní banka pořádá slavnostní emise všech nově vydávaných zlatých mincí od roku 2001, počínaje cyklem Deset století architektury. U stříbrných mincí pořádá slavnostní emise jen zcela výjimečně, a to v případě významného mezinárodního dosahu námětu (např. 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou) nebo vlastních významných výročí (např. 20. výročí vzniku České národní banky).

Slavnostní prezentace k emisím mincí vydaných ČNB občas pořádají i další subjekty. Z jejich vyjádření nebo následných reakcí v tisku se může detailů neznalý čtenář nebo divák domnívat, že jde o akce pořádané či spolupořádané Českou národní bankou, nebo dokonce že jsou prezentované "mince" vydávány těmito subjekty, ačkoliv výhradním vydavatelem mincí jako zákonných peněz je pouze Česká národní banka (jiné subjekty mohou vydávat pouze medaile, na nichž není uvedena nominální hodnota a peněžní jednotka).

Česká národní banka upozorňuje, že tyto subjekty nejsou vydavateli českých mincí a jimi pořádané slavnostní prezentace či jiné akce nejsou akcemi České národní banky, a to ani v případě, že jsou při nich používány (či zneužívány) materiály České národní banky (vyobrazení realizovaných i nerealizovaných návrhů mincí, katalogové karty, bankovková drť a další propagační materiály získané např. při Dnech otevřených dveří České národní banky).