ZM Železobetonový most v Karviné-Darkově – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 726 kB)

ZM Železobetonový most v Karviné-Darkově – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v březnu 2013 veřejnou soutěž na již osmou zlatou minci z cyklu Mosty, jejímž tématem byl železobetonový most v Karviné - Darkově. Soutěže se zúčastnilo 22 výtvarníků, kteří předložili celkem 39 sádrových modelů. Vyhodnocení soutěže proběhlo 9. dubna 2013 v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze. Hodnocení byla přítomna také stálá odborná poradkyně pro cyklus Mosty Ing. arch. Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu.

Předložené návrhy hodnotila komise obvyklým způsobem v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole komise vyřadila 18 sádrových modelů pro nepřesnosti ve vystižení podoby mostu v Karviné - Darkově, případně výtvarné nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno 18 návrhů, které se vyznačovaly vyšší úrovní výtvarného zpracování a tematicky lépe odpovídaly zadanému tématu.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které nejlépe vystihovaly podobu Železobetonového mostu v Karviné - Darkově a jejich výtvarné provedení bylo na nejvyšší úrovni. První cenu získal návrh studenta Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou Asamata Baltaeva za klasické, vyvážené zobrazení mostu nejlépe vystihující jeho podobu a originální zobrazení nosníků mostu na lícní straně návrhu. Druhou cenu komise udělila návrhu MgA. Terezy Eisnerové za výstižné pojetí vnitřního průhledu mostu, přehledné zobrazení celkového pohledu na most a dobře zvolený typ písma. Třetí cenu obdržel návrh pana Luboše Charváta za netradiční pohled na most a zdařilé vyvážení reliéfu v ploše. Návrhy akademického sochaře Zbyňka Fojtů a MgA. Josefa Šafaříka získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada na svém jednání dne 25. dubna 2013 podpořila rozhodnutí odborné komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Asamata Baltaeva. Emise mince je naplánována na říjen 2014.