ZM Železniční most v Žampachu – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 1,5 MB)

ZM Železniční most v Žampachu – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v únoru 2012 celostátní neomezenou soutěž na šestou zlatou minci z cyklu „Mosty“. Jejím tématem byl železniční most v Žampachu u Jílového. Do soutěže bylo předloženo celkem 46 návrhů, které byly dílem 26 výtvarníků. Vyhodnocení soutěže uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 10. dubna 2012 v České národní bance. Jednání komise byla přítomna také stálá odborná poradkyně pro cyklus „Mosty“ Ing. arch. Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu.

Předložené návrhy hodnotila komise obvyklým tříkolovým systémem. V prvním kole bylo vyřazeno 22 sádrových modelů, především pro nedostatečné vystižení podoby či funkce železničního mostu v Žampachu, případně výtvarné nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole získalo odměnu 20 návrhů, které se vyznačovaly vyšší úrovní výtvarného zpracování a tematicky byly výstižnější.

Do třetího kola postoupily 4 návrhy, které nejlépe vystihovaly funkci mostu v Žampachu a jejich výtvarné provedení bylo na nejvyšší úrovni. První cenu a doporučení k realizaci udělila komise návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů pro dokonalý soulad lícní a rubové strany, precizní vystižení mostu včetně charakteristických krakorců, vhodně zvolené písmo a krásně vyplněnou mincovní plochu. Druhou cenu získal návrh pana Luboše Charváta pro originální použití motivu kolejí na obou stranách návrhu, dobové písmo a ztvárnění lokomotivy na lícní straně návrhu evokující funkci mostu. Třetí cenu obdržel návrh MgA. Josefa Oplištila. DiS. za esteticky působící kompozici obou stran, čistotu provedení a vyváženost zaplněných a volných ploch mince. Další návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada na svém jednání dne 26. dubna 2012 podpořila rozhodnutí odborné komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince je se předpokládá v říjnu 2013.