ZM Žďákovský obloukový most – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 1,1 MB)

ZM Žďákovský obloukový most – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v říjnu 2013 soutěž na předposlední zlatou minci z cyklu Mosty, která je věnovaná Žďákovskému obloukovému mostu. Soutěže se zúčastnilo 27 výtvarníků, kteří předložili celkem 45 návrhů budoucí mince. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 19. listopadu 2013 Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Jako odborná poradkyně se vyhodnocení soutěže zúčastnila Ing. arch. Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu.

Dva návrhy byly vyřazeny z dalšího hodnocení pro nesplnění soutěžních podmínek. Zbývající návrhy byly hodnoceny tradičním tříkolovým systémem. V prvním kole komise vyřadila 29 sádrových modelů zejména z důvodu méně nápaditých kompozicí či pro malý důraz na technickou podstatu Žďákovského mostu, případně pro výtvarné nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno 10 návrhů, které se vyznačovaly vyšší úrovní výtvarného zpracování a lépe vystihovaly technickou podstatu Žďákovského mostu.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které nejlépe vystihovaly podobu Žďákovského mostu a jejich výtvarné provedení bylo na nejvyšší úrovni. První cenu a doporučení k realizaci udělila komise návrhu pana Luboše Charváta za monumentální zpodobnění spojů mostní konstrukce včetně graficky krásně ztvárněných detailů, čisté zobrazení mostního oblouku a soulad obou stran. Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za originální řešení mince, netradiční stylizaci heraldických zvířat, vkusně řešený pohled na Žďákovský most a vhodně zvolené písmo. Třetí cenu obdržel návrh MgA. Martina Daška za výtvarnou čistotu návrhu. Další návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů získal ve třetím kole mimořádnou odměnu

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 5. prosince potvrdila rozhodnutí odborné komise a schválila realizaci zlaté mince podle návrhu pana Luboše Charváta. Emise mince je naplánována na květen 2015.