ZM Mariánský most v Ústí nad Labem – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 1 MB)

ZM Mariánský most v Ústí nad Labem – technická příprava platidla

Soutěže na poslední zlatou minci z cyklu Mosty, kterou vyhlásila Česká národní banka v dubnu 2014, se zúčastnilo 18 výtvarníků, kteří předložili celkem 37 sádrových modelů. Vyhodnocení veřejné soutěže uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 24. června 2014 v České národní bance. Vyhodnocení soutěže byla přítomna i stálá odborná poradkyně pro cyklus Mosty Ing. arch. Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu.

V prvním kole komise vyřadila 16 návrhů z důvodů nepříliš zdařilé modelace, kompozice, případně pro ne zcela výstižné zobrazení Mariánského mostu. Ve druhém kole získalo 15 návrhů základní odměnu a 2 návrhy odměnu zvýšenou.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které byly z výtvarného hlediska nejlépe zpracované a jejichž autoři nejvýstižněji zobrazili zadané téma. První cenu udělila komise návrhu MgA. Jana Háska pro dokonalé ztvárnění lícní i rubové strany návrhu, perfektně kompozičně vyplněnou mincovní plochu, originální stylizaci heraldických znaků a vhodné písmo. Druhou cenu získal návrh pana Jakuba Oravy za esteticky ztvárněné obě strany mince a originální použití motivu úponu táhla. Třetí cenu obdržel návrh pana Vojtěcha Dostála, DiS. za krásně použitý detail mostu a Mariánské skály, kvalitně ztvárněné heraldické znaky, vhodně zvolené písmo a soulad obou stran. Návrh pana Luboše Charváta získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 20. srpna 2014 nepotvrdila rozhodnutí komise a k realizaci vybrala návrh pana Vojtěcha Dostála, DiS.