ZM Jizerský most na trati Tanvald-Harrachov – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 895 kB)

ZM Jizerský most na trati Tanvald-Harrachov – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v září 2012 veřejnou soutěž na již sedmou zlatou minci z cyklu Mosty. Jejím tématem byl Jizerský most na unikátní ozubnicové trati Tanvald – Harrachov. Soutěže se zúčastnilo 17 výtvarníků, kteří předložili celkem 29 návrhů budoucí mince. Vyhodnocení soutěže uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 30. října 2012 v České národní bance. Přítomna byla také stálá odborná poradkyně pro cyklus Mosty Ing. arch. Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu.

Předložené návrhy hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 8 sádrových modelů. Důvodem pro jejich vyřazení bylo především nedostatečné vystižení podoby či funkce Jizerského mostu, případně výtvarné nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole získalo odměnu 15 návrhů, které se vyznačovaly vyšší úrovní výtvarného zpracování a tematicky lépe odpovídaly zadanému tématu.

Do třetího kola postoupilo šest návrhů, které nejlépe vystihovaly podobu Jizerského mostu a jejich výtvarné provedení bylo na nejvyšší úrovni. První cenu získal návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici za dokonalé vystižení mostní architektury, neobvyklou kompozici obou stran a originální použití pozitivního a negativního typu písma. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za soulad obou stran a zdařilé vystižení zadaného námětu. Třetí cenu komise udělila návrhu pana Luboše Charváta za celkově kvalitní zpracování návrhu jak z hlediska výtvarného, tak námětového. Návrhy MgA. Terezy Eisnerové, akademického sochaře Jiřího Harcuby a akademické sochařky Majky Wichnerové získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada na svém jednání dne 15. listopadu 2012 schválila rozhodnutí odborné komise a realizaci mince podle návrhu akademického malíře Vladimíra Pavlici. Emise mince je naplánována na květen 2014.