ZM k 600. výročí upálení mistra Jana Husa – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 900 kB)

ZM k 600. výročí upálení mistra Jana Husa – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v lednu 2014 soutěž na mimořádnou 10 000 Kč minci k 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Soutěže se zúčastnilo 31 výtvarníků, kteří předložili celkem 65 sádrových modelů. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 11. března 2014 Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Přítomni byli také dva odborní poradci, ThDr. Jiří Vaníček z Církve československé husitské a prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc. z Filosofické fakulty University Karlovy.

Z dalšího hodnocení byly vyřazeny tři návrhy pro nesplnění soutěžních podmínek, konkrétně pro absenci předepsané trojice heraldických zvířat. Další návrhy byly hodnoceny tradičním trojkolovým systémem. V prvním kole komise vyřadila 40 sádrových modelů pro výtvarné nedostatky v kompozici, modelaci či písmu, případně pro nedostatečné vystižení zadaného tématu či přílišný důraz na motiv upálení mistra Jana Husa. Ve druhém kole bylo oceněno 13 návrhů, které byly výtvarně na vyšší úrovni a tematicky výstižnější. Čtyři návrhy získaly ve druhém kole odměnu zvýšenou.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které se vyznačovaly nejnápaditějšími kompozicemi a nejlépe provedeným výtvarným zpracováním návrhu. První cenu udělila komise návrhu studenta Jakuba Oravy za „originální ztvárnění motivu kříže na obou stranách návrhu, pro figurální zpodobnění mistra Jana Husa bez nadbytečného motivu plamenů a novátorské řešení proofové ražby“. Druhou cenu získal návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici za dekorativní řešení mince, soulad obou stran a krásně řešenou heraldiku. Třetí cenu obdržel návrh Mgr. art. Miroslava Hrice, Art.D. za profesionální zpracování vycházející z renesanční předlohy a kvalitní reliéfní provedení obou stran. Další návrh pana Jakuba Oravy a návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů získaly ve třetím kolem mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 4. dubna 2014 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci podle návrhu pana Jakuba Oravy. Emise mince je naplánována na 3. července 2015.