ZM k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 2,2 MB)

ZM k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v dubnu 2012 celostátní neomezenou soutěž na zlatou minci s tématem 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje na území Velké Moravy. Soutěže se zúčastnilo 20 výtvarníků, kteří předložili celkem 34 výtvarných návrhů. Vyhodnocení soutěže uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 12. června 2012 v České národní bance. Jednání komise byli přítomni dva odborní poradci, Prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc. z Filosofické fakulty v Praze a Mgr. Tomáš Roule z Arcibiskupství pražského.

Předložené návrhy hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 13 sádrových modelů, především z důvodu nedostatků ve výtvarném zpracování, případně pro věcné nesprávnosti ve ztvárnění zadaného tématu. Ve druhém kole získalo základní odměnu 13 návrhů, které se vyznačovaly vyšší úrovní výtvarného zpracování a zdařilejším vystižením zadaného tématu. Pět návrhů obdrželo ve druhém kole zvýšenou odměnu za originální pojetí návrhů.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které byly podle mínění komise nejlépe výtvarně zpracované a jejichž autoři nejvýstižněji zobrazili téma příchodu věrozvěstů. První cenu získal návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici za neotřelé zpracování tématu, které je moderní, ale evokuje styk byzantských ikon, dále pro dokonalý soulad obou stran a vystižení přínosu Konstantina a Metoděje. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za nápadité řešení obou stran návrhu vhodné pro ražbu mincí ve špičkové kvalitě a tematicky výstižné ztvárnění motivu hlaholice na obou stranách návrhu. Třetí cenu komise udělila dalšímu návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za klasické, umírněné řešení s krásně stylizovanými postavami Konstantina a Metoděje připomínajícími byzantskou malbu.

Bankovní rada na svém jednání dne 23. srpna 2012 podpořila rozhodnutí odborné komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického malíře Vladimíra Pavlici. Emise mince je se předpokládá 3. července 2013.