PSM k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 704 kB)

PSM k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v březnu2014 soutěž na pamětní stříbrnou minci k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem. Soutěže se zúčastnilo 18 výtvarníků, kteří předložili celkem 31 sádrových modelů. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 27. května 2014 Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Odborným poradcem byl Ing. Karel Zeithammer.

V prvním kole komise vyřadila 19 návrhů, které se vyznačovaly nepříliš zdařilými portréty Josefa Božka, nepřesnostmi ve ztvárnění parovozu či výtvarnými nedostatky v modelaci a kompozici návrhů. Ve druhém kole bylo oceněno 6 návrhů, jejichž autoři lépe zvládli provedení portrétu. Jeden návrh získal odměnu zvýšenou.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů s nejlépe provedenými portréty a nejpřesněji ztvárněným motivem parovozu. První cenu udělila komise návrhu MgA. Martina Daška za perfektní zpracování portrétu, hezkou kompozici obou stran a výjimečně dobře zachycenou atmosféru předvedení parovozu. Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů pro harmonii obou stran a krásně vyplněnou plochu mince. Třetí cenu obdržel návrh pana Jaroslava Bejvla za velmi dobře zpracovaný portrét i podobu parovozu. Další návrh MgA. Martina Daška a návrh MgA. Terezy Eisnerové získaly ve třetím kolem mimořádnou odměnu

Bankovní rada České národní banky se na svém jednání dne 19. června 2014 s názorem odborné komise zcela neztotožnila a k realizaci navrhla kombinaci lícní návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů a rubové strany návrhu MgA. Martina Daška.