PSM k 200. výročí narození Jana Pernera – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 658 kB)

PSM k 200. výročí narození Jana Pernera – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v únoru 2014 soutěž na pamětní stříbrnou minci k 200. výročí narození stavitele železnic Jana Pernera. O cenu se ucházelo 18 výtvarníků, kteří předložili celkem 32 soutěžních modelů. Vyhodnocení uskutečnila dne 22. dubna 2014 Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti odborného poradce Ing. Karla Zeithammera.

V prvním kole komise vyřadila 18 sádrových modelů pro nepříliš zdařilé portréty Jana Pernera či pro nevhodně zvolený druh zobrazené lokomotivy, případně pro výtvarné nedostatky v provedení návrhů. Ve druhém kole bylo oceněno 9 návrhů, které se vyznačovaly kvalitněji provedenými portréty a nápaditějšími kompozicemi.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, jejichž autoři vytvořili nejkvalitnější portréty Jana Pernera a nejlépe vystihli jeho přínos jako stavitele železnic. První cenu udělila komise návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů pro dokonalý soulad lícní a rubové strany a komplexní vyjádření významu Jana Pernera jako stavitele železničních drah. Druhou cenu získal návrh MgA. Martina Daška za výborně zpracovaný portrét a vyváženou kompozici. Třetí cenu obdržel návrh pana Luboše Charváta za obsáhlé vystižení činnosti Jana Pernera a kvalitní portrét. Další návrh pana Luboše Charváta a návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici získaly ve třetím kolem mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 29. května 2014 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů.