PSM k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 646 kB)

PSM k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v prosinci 2012 veřejnou soutěž na pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 450. výročí narození významného renesančního šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Do soutěže bylo předloženo 42 návrhů od 27 autorů. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 29. ledna 2013 Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Hodnocení byla přítomna také odborná poradkyně Prof. PhDr. Marie Bláhová z Filosofické fakulty University Karlovy.

V prvním kole komise vyřadila 16 sádrových modelů, a to zejména pro technické nedostatky ve výtvarném provedení návrhů, v menší míře pro nedostatečné vystižení tématu či nepříliš zdařilou podobu portrétu. Ve druhém kole bylo oceněno 20 návrhů, které se vyznačovaly především kvalitnějším zpracováním portrétu.

Do třetího kola postoupilo 6 návrhů. První cenu získal návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici, u kterého komise ocenila netradiční grafické zpracování návrhu a osobité pojetí, které je však dobově přesné a obsahuje všechny polohy osoby Kryštofa Haranta. Druhou cenu komise udělila návrhu Mgr. art. Miroslava Hrice, Art.D. za monumentální pojetí, kvalitní portrét a kompoziční plnost. Třetí cenu obdržel návrh pana Vojtěcha Dostála, DiS. za střízlivé a působivé kompoziční pojetí, které vystihuje renesanční dobu. Návrhy MgA. Terezy Eisnerové, akademického sochaře Zbyňka Fojtů a akademického sochaře Jiřího Harcuby získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada na svém jednání dne 28. února 2013 schválila rozhodnutí odborné komise a realizaci mince podle návrhu akademického malíře Vladimíra Pavlici. Emise mince je naplánována na červen 2014.