PSM k 250. výročí narození Václava Tháma – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 254 kB)

PSM k 250. výročí narození Václava Tháma – technická příprava platidla

Soutěže na pamětní stříbrnou pětisetkorunovou minci k 250. výročí narození Václava Tháma se zúčastnilo 17 výtvarníků, kteří vytvořili celkem 29 sádrových modelů. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 7. října 2014 Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Odborným poradcem byl PhDr. Pavel Janoušek, CSc. z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd.

Z dalšího hodnocení byl vyřazen jeden návrh pro nesplnění soutěžních podmínek. Ostatní návrhy byly hodnoceny tradičním tříkolovým způsobem. V prvním kole komise vyřadila 11 návrhů z důvodů menší kompoziční invence či pro technické nedostatky v modelaci či písmu. Ve druhém kole získalo 10 návrhů základní odměnu a 4 návrhy odměnu zvýšenou.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které se vyznačovaly nejzajímavějšími kompozicemi a nejvyšší úrovní výtvarného zpracování. První cenu udělila komise návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského pro velmi nápadité a vtipné vyřešení neznámé podoby portrétu Václava Tháma a sochařsky i figurálně vynikající zpracování lícní strany. Druhou cenu získal další návrh akademického sochaře Michala Vitanovského pro neobvyklé zpracování portrétní strany s monogramem Václava Tháma a soulad lícní i rubové strany návrhu. Třetí cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů pro klasické zpracování mince jak po portrétní, tak po věcné stránce zobrazující názvy děl Václava Tháma.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 30. října 2014 podpořila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského.