PSM k 250. výročí narození Aloyse Klara – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 1,9 kB)

 PSM k 250. výročí narození Aloyse Klara – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila srpnu 2011 celostátní neomezenou soutěž na pamětní stříbrnou dvousetkorunovou minci k 250. výročí narození Aloyse Klara. Soutěže se zúčastnilo 24 výtvarníků, kteří předložili celkem 34 sádrových modelů. Předložené návrhy hodnotila dne 18. října 2011 Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti odborné poradkyně PaedDr. Věry Kováříkové, Ph.D., ředitelky Střední školy Aloyse Klara.

Předložené návrhy hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 18 sádrových modelů, a to pro nevýstižnost ve ztvárnění zadaného tématu, případně pro výtvarné nedostatky v kompozici, písmu či modelaci. 11 návrhů, které lépe vystihovaly osobu Aloyse Klara a byly na vyšší výtvarné úrovni, získalo odměnu ve druhém kole. Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které byly podle názorů členů komise výtvarně nejzdařilejší a tematicky nejvýstižnější.

Komise rozhodla o neudělení první ceny a namísto toho dva návrhy obdržely druhou cenu. První z nich získala kombinace návrhu lícní strany autora Branislava Ronaie a rubové strany od Mgr. Art. Miroslava Hrice, Art.D, a to za dokonalé vystižení tématu na lícní straně a nejvýstižnější portrét na rubové straně. Této kombinaci návrhů komise zároveň udělila doporučení k realizaci. Další druhou cenu v soutěži obdržela zbývající kombinace návrhů Branislava Ronaie a Mgr. Art. Miroslava Hrice, Art.D (lícní strana). Třetí cenu komise udělila návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů, který byl hodnocen jako kultivovaný a výstižný. Zbylé dva návrhy MgA. Josefa Šafaříka a pana Vojtěcha Dostála, DiS., které rovněž postoupily do třetího kola, získaly mimořádnou odměnu.

Bankovní rada rozhodovala o realizaci mince dne 10. listopadu 2011 a rozhodnutí komise o realizaci mince podle společného návrhu pana Branislava Ronaie a Mgr. Art. Miroslava Hrice nepodpořila. Jako vhodnější bankovní rada považovala realizovat kompletní návrh pana Branislava Ronaie. Emise mince je naplánována na duben 2013.