PSM k 25. výročí 17. listopadu 1989 – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 316 kB)

PSM k 25. výročí 17. listopadu 1989 – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v srpnu 2013 soutěž na pamětní stříbrnou dvousetkorunovou minci k 25. výročí jedné z nejdůležitějších událostí novodobých českých dějin, 17. listopadu 1989. Soutěže se zúčastnilo se 21 výtvarníků s celkem 32 sádrovými modely. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 15. října 2013 Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Jako odborný poradce se vyhodnocení soutěže zúčastnil ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR PhDr. Oldřich Tůma.

V prvním kole komise vyřadila 18 návrhů, zejména pro nedostatečné vystižení zadaného tématu, případně pro nedostatky v kompozici či modelační chyby v provedení návrhů. Ve druhém kole bylo oceněno 11 sádrových modelů, jejichž autoři lépe vystihli význam událostí 17. listopadu 1989 a které byly výtvarně na vyšší úrovni.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, jejichž autoři výtvarně nejlépe zachytili zadané téma. První cenu komise udělila návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za krásně vyjádřený portrét Václava Havla, který byl symbolem událostí 17. listopadu a za dokonalý soulad s lícní stranou mince. Druhou cenu komise udělila návrhu pana Jiřího Hanuše za vtipné vyjádření významu událostí 17. listopadu 1989 a jeho vlivu na pozdější dění, které je zobrazeno změnou státních symbolů. Třetí cenu získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za originální řešení mince za pomocí symbolů státnosti a písma.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 31. října 2013 se s názorem odborné komise neztotožnila a jako nejvhodnější k realizaci považovala návrh pana Jiřího Hanuše, který podle jejího mínění více vystihoval podstatu událostí 17. listopadu 1989. Návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby, který bankovní rada ocenila za zdařilý portrét, nicméně doporučila k realizaci ve formě medaile jako poctu tomuto nedávno zesnulému klasikovi české medailérské tvorby. Tato medaile bude v prodeji pouze jako součást sady vydané společně s pamětní mincí k 17. listopadu 1989 a bude vydána jenom ve špičkové kvalitě. Samostatná pamětní mince k 17. listopadu 1989 bude emitována tradičním způsobem, tedy v běžné i ve špičkové kvalitě. Emise samostatné mince i mince vydané společně s medailí je naplánována na 12. listopadu 2014.


1 Vybraný návrh mince byl jejím autorem dále doprecizován. Text „17. listopadu“ byl upraven na text „17. listopad“ a motiv štítu na hrudi lva byl zaměněn tak, aby vyobrazení odpovídalo znaku České a Slovenské Federativní Republiky. Namísto vatry se na hrudi lva nyní nachází trojvrší s křížem jako znak Slovenské republiky.