PSM k oslavě 20. výročí ČNB a české měny - technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 1,3 MB)

PSM k oslavě 20. výročí ČNB a české měny – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila červenci 2011 celostátní neomezenou soutěž na pamětní stříbrnou minci k oslavě 20. výročí ČNB a české měny. Soutěže se zúčastnilo 21 výtvarníků s celkem 36 sádrovými modely. Předložené návrhy hodnotila 20. září 2011 Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Odbornou poradkyní byla Dita Vejnárková. B.A., ze samostatného odboru komunikace České národní banky.

Hodnocení soutěže proběhlo tradičně v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 21 sádrových modelů, a to především pro chyby v kompozici, modelaci či písmu. Devět návrhů vyznačujících se vyšší výtvarnou úrovní získalo odměnu ve druhém kole.

Do třetího kola postoupilo šest návrhů, které podle členů komise nejlépe zachytily zadané téma a z výtvarného hlediska byly nejzdařilejší. První cenu získal návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla za moderní vystižení tématu, vyváženost obou stran, vkusnou stylizaci i kompozici písma. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za vkusné a dynamické ztvárnění tématu. Třetí cenu komise udělila návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za kompozičně dokonalé moderní ztvárnění tématu. Návrhy pana Jaroslava Bejvla, slečny Terezy Eisnerové a slečny Petry Kobrlové, které také postoupily do třetího kola, získaly mimořádnou odměnu.

Vzhledem k mimořádnosti tématu se Česká národní banka rozhodla oslovit prostřednictvím ankety širokou veřejnost, aby doporučila k realizaci jeden k výtvarných návrhů, které postoupily do třetího kola nebo získaly některou z cen. Pro veřejnou anketu vybrala bankovní rada návrhy akademického sochaře Vladimíra Oppla, akademického sochaře Jiřího Harcuby, pana Jaroslava Bejvla a slečny Terezy Eisnerové. Ve veřejné anketě, která probíhala od 8. listopadu do 5. prosince 2011, podpořila veřejnost stejně jako odborná komise nejvíce návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla.

Bankovní rada potvrdila výsledky veřejného hlasování dne 8. prosince 2011 a vyjádřila souhlas s realizací návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla. Emise mince je naplánována na 6. února 2013.