PSM ke 100. výročí založení československých legií – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 1,8 MB)

PSM ke 100. výročí založení československých legií – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v lednu 2013 veřejnou soutěž na pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 100. výročí založení československých legií. Do soutěže bylo předloženo celkem 32 návrhů, které byly dílem 21 výtvarníků. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 26. února 2013 Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Jako odborní poradci byli přítomni kpt. Mgr. Josef Turek a pan Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu.

V prvním kole komise vyřadila 22 sádrových modelů. Důvodem byly především technické nedostatky v modelaci, nepříliš nápadité zpracování zadaného tématu, případně autoři příliš akcentovali motiv vzniku samostatného Československa a tím se odchýlili od tématu vzniku legií. Ve druhém kole bylo oceněno 7 návrhů, které byly podle názoru komise na vyšší výtvarné úrovni a tematicky výstižnější.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které nejnápaditěji ztvárňovaly zadané téma. První cenu získal návrh pana Luboše Charváta za velmi kvalitní vyplnění obou stran návrhu a zobrazení všech složek legií včetně srbských dobrovolníků, což autor učinil jako jediný ze zúčastněných výtvarníků. Druhou cenu komise udělila návrhu MgA. Josefa Šafaříka, Ph.D. za vtipné využití náborového plakátu do legií od Vojtěcha Preissiga. Oproti návrhu oceněnému první cenou je však tento sádrový model méně přehledný. Návrhu akademické sochařky Majky Wichnerové komise udělila ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada na svém jednání dne 7. března 2013 potvrdila rozhodnutí odborné komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Luboše Charváta. Emise mince je naplánována na srpen 2014.