PSM ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 1,3 MB)

PSM ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího– technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v květnu 2013 soutěž na pamětní stříbrnou dvousetkorunovou minci ke 100. výročí narození podnikatele Tomáše Bati mladšího. Soutěže se zúčastnilo 19 výtvarníků, kteří předložili celkem 28 návrhů mince. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 25. června 2013 Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti odborného poradce Ing. Pavla Veleva z Nadace Tomáše Bati.

V prvním kole komise vyřadila 19 návrhů, a to zejména z důvodu nezdařilého vystižení podoby Tomáše Bati mladšího, zobrazení motivů neodpovídajících době působení Tomáše Bati mladšího ve firmě Baťa či pro nedostatky v kompozici návrhů. Ve druhém kole bylo oceněno 5 sádrových modelů, které se vyznačovaly kvalitněji provedenými portréty.

Do třetího kola postoupily 4 návrhy, jejichž autoři nejlépe vystihli podobu Tomáše Bati mladšího. První cenu komise udělila návrhu pana Vojtěcha Dostála, DiS. za vyváženou kompozici lícní a rubové strany návrhu, nejlépe zpracovaný portrét, který vyzařuje energii Tomáše Bati mladšího a kvalitní kompozici lícní strany návrhu, která evokuje marketingový styl firmy Baťa. O udělení druhé ceny komise nerozhodla a naopak udělila tři třetí ceny. Dvě z nich získaly návrhy MgA. Martina Daška za výstižně pojaté portréty. Třetí ocenění získal návrh pana Jaroslava Bejvla, který zdařile vystihl expanzi firmy Baťa, ke které došlo za působení Tomáše Bati mladšího.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 18. července 2013 podpořila rozhodnutí odborné komise a vyjádřila souhlas s realizací návrhu pana Vojtěcha Dostála, DiS. Emise mince je naplánována na 3. září 2014.