PSM ke 100. výročí narození Jiřího Koláře – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 476 kB)

PSM ke 100. výročí narození Jiřího Koláře – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v dubnu 2013 soutěž na pamětní stříbrnou pětisetkorunovou minci ke 100. výročí narození výtvarníka a básníka Jiřího Koláře. Soutěže se zúčastnilo 23 výtvarníků, kteří předložili 38 sádrových modelů. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 21. května 2013 Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti odborného poradce PhDr. Petra Přibyla z Národní galerie.

V prvním kole komise vyřadila 12 sádrových modelů, a to zejména z důvodu nezdařilé modelace portrétu Jiřího Koláře, případně pro technické nedostatky ve výtvarném provedení návrhů. Ve druhém kole bylo oceněno 19 návrhů, jejichž autoři zpracovali na vyšší úrovni portrét Jiřího Koláře.

Do třetího kola postoupilo sedm návrhů, které se vyznačovaly nejzajímavěji ztvárněnými portréty a nejkvalitnějším výtvarným provedením. První cenu komise neudělila a namísto toho rozhodla o udělení dvou druhých cen. První z nich získal návrh MgA. Martina Daška za originální pojetí portrétu, který připomíná hlavní náplň výtvarné tvorby Jiřího Koláře - koláž. Dále druhou cenu získal návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka, u kterého komise ocenila charakteristický motiv díla Jiřího Koláře na lícní straně a výborně zpracovaný portrét. Jako nejvhodnější k realizaci zároveň komise doporučila kombinaci lícní strany návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka s rubovou stranou návrhu MgA. Martina Daška. Komise dále udělila dvě třetí ceny. První obdržel akademický sochař Zbyněk Fojtů za netradiční pojetí návrhu, zejména na portrétní straně. Druhá byla udělena návrhu akademického sochaře Ivana Řeháka za vtipné řešení lícní strany a dobře zpracovaný portrét vycházející z Kolářova autoportrétu.

Bankovní rada České národní banky podpořila názor odborné komise a na svém jednání dne 6. června schválila realizaci mince podle společného návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka a MgA. Martina Daška.