PSM ke 100. výročí narození Josefa Bicana – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 3,5 MB)

PSM ke 100. výročí narození Josefa Bicana – technická příprava platidla

 Česká národní banka vyhlásila v březnu 2012 veřejnou soutěž, jejímž tématem bylo 100. výročí narození fotbalisty Josefa Bicana. Soutěže se zúčastnilo 21 výtvarníků s 30 sádrovými modely mince. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 22. května 2012 Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Hodnocení byl přítomen také syn Josefa Bicana, pan Ivan Bican.

Předložené návrhy hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole komise vyřadila 20 návrhů, a to především pro nedostatečné vystižení podoby Josef Bicana, případně z důvodu technických nedostatků ve výtvarném provedení návrhů. Ve druhém kole získaly odměnu tři návrhy, které byly výtvarně zdařilejší. Návrh Mgr. Art. Miroslava Hrice, Art.D. získal ve druhém kole zvýšenou odměnu.

Do třetího kola postoupil návrh MgA. Martina Daška, dva návrhy akademického sochaře Jiřího Harcuby, návrh Mgr. Petra Horáka, pana Luboše Charváta a akademického sochaře Vladimíra Oppla. Tyto návrhy se podle názoru komise vyznačovaly nejlépe provedenými portréty a nejlepším vystižením zadaného tématu. Komise však zároveň konstatovala, že bez úprav nelze ani jeden z návrhů doporučit k realizaci. Rozhodla proto o vypsání užší soutěže pro autory těchto návrhů. Vyhodnocení užší soutěže se uskutečnilo na jednání Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 25. září 2012. Jako nejzdařilejší komise označila návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla, kterému udělila první cenu a doporučení k realizaci. Komise ocenila především celkový soulad lícní i rubové strany, nepřetíženost zobrazených motivů a vtipné řešení lícní strany.

Bankovní rada na svém jednání dne 11. října 2012 se s názorem odborné komise neztotožnila a jako vhodnější považovala realizovat návrh Mgr. Petra Horáka, který více akcentuje spojení osoby Josefa Bicana s fotbalovým klubem Slavie, kde Bican strávil nejvýznamnější část své kariéry. Emise mince je naplánována na 11. září 2013.