ZM Kulturní památka zdymadlo pod Střekovem – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 2,6 MB)

ZM Kulturní památka zdymadlo pod Střekovem – technická příprava platidla

Na umělecký návrh zlaté mince zdymadlo na Labi pod Střekovem byla v únoru 2008 vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž s uzávěrkou dne 25. dubna 2008. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do soutěže na zlatou minci bylo předloženo celkem 27 sádrových modelů od 20 autorů. Předložené návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 13. května 2008 v České národní bance za přítomnosti stálého odborného poradce pro cyklus zlatých mincí Ing. Karla Zeithammera z Národního technického muzea v Praze.

V prvním kole bylo vyřazeno 14 návrhů, a to zejména pro nedostatečné vystižení tématu, resp. podstaty zobrazované památky či z důvodu závažnějších nedostatků v modelaci, písmu nebo kompozici. Ve druhém kole získalo šest návrhů, které se vyznačovaly vyšší výtvarnou úrovní a lépe znázorňovaly charakter technické památky základní odměnu a pět návrhů, jejichž výtvarné kvality byly podle názoru členů komise v porovnání s předcházejícími návrhy vyšší, získaly odměnu zvýšenou. Do třetího kola postoupily pouze návrhy MgA. Josefa Oplištila a Mgr. Petra Horáka, které podle názoru komise i odborného poradce nejvýstižněji ztvárňovaly zadané téma a byly výtvarně na nejvyšší úrovni. Ani jeden z nich však nebylo možno bez určitých úprav doporučit k realizaci. Z tohoto důvodu komise rozhodla o uspořádání užší soutěže pro tyto dva autory s uzávěrkou dne 2. června 2008. Předložené návrhy musely být upraveny podle připomínek komise, případně mohli autoři předložit návrhy zcela nové.

Oba autoři, jejichž návrhy postoupily do užší soutěže, splnili stanovené podmínky a včas odevzdali upravené návrhy. Vyhodnocení užší soutěže proběhlo dne 3. června v České národní bance a odborným poradcem byl opět Ing. Dr. Karel Zeithammer z Národního technického muzea.

První cenu a doporučení k realizaci získal návrh MgA. Josefa Oplištila. Komise ocenila stylovou jednotu výtvarného zpracování návrhu s dobou vzniku zdymadla, absolutní jednotu lícní a rubové strany a konstatovala, že úpravy posunuly návrh na umělecky ještě vyšší úroveň.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 18. června 2008 ztotožnila s názorem komise a schválila realizaci mince podle návrhu MgA. Josefa Oplištila. Emise mince se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2009.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 1. 7. 2008