ZM Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 985 kB)

ZM Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci – technická příprava platidla

Na umělecký návrh zlaté mince řetězový most ve Stádlci byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž lednu 2007 s uzávěrkou 7. dubna 2007. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do soutěže na zlatou minci bylo předloženo celkem 37 sádrových modelů od 27 autorů. Předložené návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila dne 17. dubna 2007 v České národní bance za přítomnosti odborného poradce pana Karla Ksandra z Národního muzea v Praze.

Předložené návrhy hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 18 návrhů, které nedostatečně vystihovaly technickou památku, případně se vyznačovaly problémy v modelaci, kompozici či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno 14 návrhů, které byly tematicky výstižnější a které byly na vyšší výtvarné úrovni.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které byly podle mínění komise ohodnoceny jako tematicky nejvýstižnější a z výtvarného hlediska nejlepší. První cena a doporučení k realizaci byla udělena návrhu pana Josefa Oplištila za vhodně zvolený pohled na řetězový most, čisté provedení reliéfu i písma, dokonale vyplněnou mincovní plochu a vynikající kompozici. Druhou cenu obdržel návrh pana Luboše Charváta za výtvarně dokonalé zpracování sádrového modelu, některým členů komise však ne zcela vyhovovalo poněkud historizující pojetí návrhu. Třetí cenu udělila komise návrhu akademického sochaře Ladislava Kozáka, u kterého ocenila výjimečně krásnou rubovou stranu s využitím lesklé plochy určené pro proofovou ražbu; lícní strana však ve srovnání s rubovou nebyla tolik výrazná. Zbývající dva návrhy akademického sochaře Zbyňka Fojtů obdržely mimořádnou odměnu.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 3. května 2007 s názorem komise neztotožnila a za vhodnější považovala realizaci návrhu pana Luboše Charváta. Emise mince se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2008.


Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 4. 5. 2007