ZM Národní kulturní památka – papírna Velké Losiny – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky

losiny_realizace

Na umělecký návrh zlaté 2500 Kč mince Národní kulturní památka papírna ve Velkých Losinách z cyklu Kulturní památky technického dědictví byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v prosinci 2004 s uzávěrkou 8. dubna 2005. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěž obeslalo 30 resp. 31 výtvarníků (dva návrhy byly společnou prací dvou autorů) celkem 48 sádrovými návrhy, z nichž některé měly variantní lícní nebo rubovou stranu. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 19. dubna 2005 za přítomnosti odborného poradce pro cyklus zlatých mincí Kulturní památky technického dědictví dipl. ing. dr. Karla Zeithammera z Národního technického muzea.

Komise hodnotila sádrové modely v rámci tří soutěžních kol. Před vlastním hodnocením z další soutěže vyřadila dva návrhy, které nesplňovaly soutěžní podmínky (chybějící letopočet ražby a český lev místo kompozice tří zemských znaků). V I. kole bylo vyřazeno 25 návrhů, a to zejména pro slabší výstižnost tématu nebo malou nápaditost námětu. Ve II. kole udělila komise 17 odměn návrhům, které byly tematicky přesvědčivější a současně měly i požadovanou výtvarnou i technickou úroveň.

Do III. kola postoupily čtyři návrhy, které komise posoudila jako nejlepší. První cenu a doporučení k realizaci komise získal návrh pana Luboše Charváta za vynikající a kompletní vyjádření výroby papíru originálním přenesením rytiny renesanční ruční papírny do plastiky na rubu, které je navíc vhodně doplněné architekturou a průsvitkou papírny ve Velkých Losinách. Komise ocenila i velmi pěkně dobově pojatého českého lva na lícní straně. Jedinou drobnou připomínku měli členové komise k negativně ztvárněným orlicím po stranách lva a doporučili autorovi, aby v případě, že jeho návrh bude schválen k realizaci, zvážil, zda orlice nepřepracovat do pozitivu. Druhou cenu obdržel návrh pana Vojtěcha Dostála. Komise konstatovala, že jeho návrh má graficky čistě, velmi esteticky a přitom vtipně řešený námět, vynikající kompozici, písmo i reliéf - postrádá pouze více zobrazení papírenské techniky. Třetí cenu komise udělila návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka za vtipně a originálně pojatou i velmi pěkně provedenou lícní stranu s listem ručního papíru s charakteristickou strukturou; rubovou stranu s budovou papírny však ve srovnání s perfektním lícem považovala za poněkud slabší, zejména pokud jde o modelaci dolní části komína. Návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů získal za profesionální a velmi vkusné zpracování, pěkné písmo i kompozici mimořádnou odměnu; komise však konstatovala, že návrh působí příliš technicky.

Bankovní rada České národní banky s doporučením komise souhlasila a návrh pana Luboše Charváta schválila k realizaci. Emise zlaté mince se předpokládá v dubnu roku 2006.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 12. 5. 2005