ZM Kulturní památka hamr v Dobřívě – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 755 kB)

ZM Kulturní památka hamr v Dobřívě – technická příprava platidla

Na umělecký návrh deváté zlaté mince z cyklu „Kulturní památky technického dědictví“ věnované hamru v Dobřívě byla vyhlášena v prosinci 2008 celostátní neomezená anonymní soutěž s uzávěrkou dne 27. února 2009. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěže na zlatou minci se zúčastnilo 20 autorů, kteří předložili celkem 30 návrhů. Předložené návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 10. března 2009 v České národní bance za přítomnosti stálého odborného poradce pro cyklus zlatých mincí Ing. Karla Zeithammera.

Jeden návrh byl z dalšího hodnocení vyřazen pro nedodržení předepsaných textů a zbývající návrhy byly hodnoceny v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 16 návrhů, a to zejména pro nedostatečné vystižení zadaného tématu a přílišný důraz na architekturu budovy na úkor zobrazení technické podstaty hamru, případně z důvodu nepříliš zdařilé kompozice, modelace či písma. Ve druhém kole bylo oceněno osm návrhů, které byly výtvarně na vyšší úrovni a lépe vystihovaly podstatu technické památky.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které byly podle mínění komise na nejvyšší úrovni a nejvýstižněji zobrazovaly zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci komise udělila návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby. Návrh ocenila zejména pro dokonalé vyřešení plochy obou stran návrhu ve stylové jednotě a pro neotřelou kompozici a originální modelaci zvýrazňující dynamický charakter hlavních atributů technické památky. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Jaroslava Veseláka pro celkově velmi dobrou kompozici mince a vyjádření dvou důležitých prvků typických pro hamr. Třetí cenu získala kombinace dvou návrhů akademického sochaře Zbyňka Fojtů za pečlivé a profesionální provedení obou stran. Návrhy MgA. Martina Daška a pana Jana Smrže získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 16. dubna 2009 nepodpořila názor komise a rozhodla o realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Jaroslava Veseláka. Emise mince se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2010.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 20. 4. 2009