PSM ke 150. výročí narození Viktora Ponrepa – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 755 kB)

PSM ke 150. výročí narození Viktora Ponrepa – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné mince k 150. výročí narození Viktora Ponrepa byla vyhlášena v únoru 2007 celostátní neomezená anonymní soutěž s uzávěrkou dne 4. května 2007. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do soutěže na pamětní stříbrnou minci bylo předloženo celkem 32 sádrových modelů od 26 výtvarníků. Hodnocení předložených návrhů provedla Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 15. května 2007 v České národní bance. Odborných poradcem byl Mgr. Václav Kofroň z Národního filmového archivu.

Komise hodnotila sádrové modely v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 17 návrhů z důvodu nedostatečně zvládnuté podoby Viktora Ponrepa, pro výtvarné nebo technické nedostatky, případně pro chudou kompozici. Ve druhém kole bylo oceněno 10 sádrových modelů, jejichž autoři lépe zvládli podobu portrétu a které byly výtvarně i technicky na vyšší úrovni.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které komise označila za výtvarně nejzdařilejší a tematicky nejvýstižnější. Komise rozhodla neudělit první cenu a místo ní ocenila dva návrhy druhými zvýšenými cenami. První z nich získal návrh pana Vojtěcha Dostála, DiS. za velmi kvalitní vyřešení mincovní plochy a krásně komponované písmo. Návrh pana Vojtěcha Dostála, DiS. zároveň obdržel doporučení k realizaci. Druhou zvýšenou druhou cenu obdržel návrh pana Josefa Oplištila, u kterého komise ocenila vynikající portrét, velmi dobře zvládnutý reliéf a zajímavé řešení mincovní plochy. Třetí cena byla udělena návrhu pana Jana Smrže za velmi dobré vystižení ducha doby v moderním pojetí. Zbývající dva návrhy obdržely mimořádnou odměnu.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 7. června 2007 s názorem komise neztotožnila a za vhodnější považovala realizaci mince podle návrhu pana Jana Smrže. Emise mince se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2008.

 

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 11.6.2007