PSM k 700. výročí vymření Přemyslovců po meči - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

PSM - Vymření Přemyslovců - technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč k 700. výročí vymření Přemyslovců po meči byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v únoru 2005 s uzávěrkou 10. června 2005. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do soutěže na pamětní stříbrnou minci předložilo 31 autorů 55 návrhů. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 21. června 2005 v České národní bance. Odborným poradcem byla prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., vedoucí Katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty University Karlovy v Praze.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze zaslané návrhy hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno 27 návrhů s nižší autorskou invencí a výstižností námětu a také menšími či většími výtvarnými nebo technickými nedostatky. Ve druhém kole získalo odměnu 19 návrhů, které komise posoudila jako výtvarně zdařilejší a originálnější.

Do třetího kola postoupilo devět výtvarně i technicky zdařilých návrhů, které komisi zaujaly originálním pojetím s využitím méně známých reálií a zajímavou symbolikou. První cenu a doporučení získal návrh pana Vojtěch Dostála DiS za komplexní vyjádření námětu s výraznou a výstižnou symbolikou, za soulad obou stran a čistotu i vkusnost výtvarného provedení. Druhou cenu obdržel kombinovaný návrh akademického sochaře Michala Vitanovského. Zajímavé a neobvyklé pojetí reversu s pěknou kompozicí postav stylizovaných do kříže na reversu komise skombinovala s aversem jiného návrhu (shodou okolností od téhož autora), jenž s ním kompozičně i symbolikou byl v lepším souladu, protože na něm byla heraldická zvířata rovněž uskupena do tvaru kříže. Třetí cenu získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za originálně řešené a velmi profesionální výtvarné provedení obou stran. Zbývajících šest návrhů obdrželo mimořádnou odměnu.

Bankovní rada doporučení komise akceptovala a návrh pana Vojtěcha Dostála DiS schválila k realizaci. Emise mince se předpokládá ve třetím čtvrtletí roku 2006.