PSM u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 330 kB)

PSM u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v prosinci 2007 omezenou neanonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné mince u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru. Do soutěže bylo vyzváno šest autorů českých pamětních mincí – pan Vojtěch Dostál, DiS., akademický sochař Zbyněk Fojtů, MgA. Josef Oplištil, akademický sochař Vladimír Oppl, MgA. Josef Šafařík a akademický sochař Jiří Věneček. Prostřednictvím ČTK a internetu byla umožněna účast v soutěži i ostatním zájemcům.

Soutěže se zúčastnilo všech šest vyzvaných výtvarníků, kteří přeložili celkem 11 sádrových modelů mince. Hodnocení předložených návrhů provedla Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 15. ledna 2008 v České národní bance. Za odbornou správnost předložených návrhů odpovídaly dvě odborné poradkyně – Mgr. Lenka Ptáčková, náměstkyně ministra vnitra a Bc. Jana Malíková, ředitelka odboru tisku a PR Ministerstva vnitra.

Komise na začátku jednání konstatovala, že vyzvaní výtvarníci splnili zadané podmínky a přes velmi krátký čas, který měli na vypracování návrhů, předložili výtvarně zdařilé návrhy. Dále Komise rozhodla, že bude návrhy hodnotit pouze v jednom kole, ve kterém budou uděleny první tři ceny a u zbývajících návrhů nebude určeno pořadí.

První cenu a doporučení k realizaci udělila Komise návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Komise návrh ocenila pro výjimečnou jednotu lícní a rubové strany, velmi současnou stylizaci námětu, originální zpracování symbolu státního znaku i vtipné zapracování loga projektu. Druhou cenu získal návrh pana Vojtěcha Dostála, DiS. za nebývale estetické zpracování námětu, jednotu obou stran a krásné písmo. Komise však konstatovala, že návrh není obsahově zcela čitelný. Třetí cena byla udělena návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka. Komise ve svém hodnocení ocenila velmi dobré zaplnění mincovní plochy obou stran a velmi kvalitní výtvarné zpracování. Určité připomínky Komise uplatnila k ne zcela jednoznačnému znázornění volného pohybu na rubové straně návrhu.

Obě odborné poradkyně vyjádřily s výběrem Komise souhlas a podpořily doporučení návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů k realizaci. Ve svém hodnocení uvedly, že návrh v sobě spojuje vhodnou formou moderní jednoduchý design a základní myšlenku vstupu do schengenského prostoru: volný pohyb osob, symbolizovaný motivem semaforu.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 17. ledna 2008 vyjádřila souhlas s rozhodnutím komise a schválila realizaci dvousetkoruny podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2008.

 

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 21.1.2008