PSM ke 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové sklářské v Kamenickém Šenově – technická příprava platidla

Podmínky soutěže

PSM Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově - technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč ke 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové sklářské v Kamenickém Šenově byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v prosinci 2004 s uzávěrkou 4. března 2004. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do soutěže na pamětní stříbrnou minci předložilo 36 autorů (resp. 37, jeden z návrhů byl společný) 55 návrhů, jeden s alternativní lícní a dva s alternativní rubovou stranou. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 15. března 2005 v České národní bance. Odborným poradcem byl ředitel Střední umělecko průmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, akademický sochař Pavel Werner.

Z hodnocení bylo vyřazeno sedm návrhů, které nesplňovaly soutěžní podmínky, protože jim chyběla část předepsaného textu. Komise pro posuzování návrhů na české peníze zbývající návrhy hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo zejména pro výtvarné, popř. technické nedostatky, slabší výstižnost, přesvědčivost nebo nápaditost námětu vyřazeno celkem 30 návrhů, které obdržely vyšší (12 návrhů) či nižší režijní odměnu (18 návrhů). Ve II. kole získalo odměnu 14 návrhů, které byly tematicky, výtvarně i po technické stránce na vyšší úrovni.

Čtyři nejlepší návrhy postoupily do III. kola. První cenu a doporučení k realizaci komise přiznala návrhu slečny Zuzany Hubené za velmi originální nápad, detailní zpracování ornamentálního designu a zdařilé zakomponování loga školy do dekoru rubové strany. Druhou cenu získal návrh pana Vojtěcha Dostála za mimořádně vysoké výtvarné kvality, především za perfektní kompozici, písmo i sochařské zpracování, třetí cenu návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za výrazné výtvarné kvality, především za kompozici vyplňující celou mincovní plochu a za odvážné řešení písma. Návrhu akademického sochaře Oppla komise za vysokou výtvarnou úroveň a čistotu provedení přiznala mimořádnou odměnu.

Bankovní rada doporučení komise akceptovala a návrh slečny Hubené schválila k realizaci. Emise mince se předpokládá v první čtvrtletí roku 2006.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 22. 2. 2005