PSM u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 202 kB)

PSM u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v říjnu 2007 celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné mince u příležitosti . Uzávěrka soutěže se uskutečnila dne 11. ledna 2008. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do soutěže bylo předloženo 25 sádrových návrhů, které byly dílem 20 výtvarníků. Předložené návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 22. ledna 2008 v České národní bance za přítomnosti dvou odborných poradců - Mgr. Ondřeje Karase, ředitele odboru komunikace Úřadu vlády a PhDr. Jiřího Šitlera, ředitele Diplomatického protokolu Ministerstva zahraničních věcí.

Jeden ze zaslaných sádrových návrhů byl vyřazen z dalšího hodnocení pro nesplnění soutěžních podmínek - na lícní straně návrhu byl v rozporu se soutěžními podmínkami znázorněn velký státní znak ve štítu a na rubové straně scházel letopočet ražby. Zbývající sádrové modely byly hodnoceny ve třech soutěžních kolech. V prvním kole bylo vyřazeno 17 návrhů, které v porovnání ostatními návrhy nedostatečně vystihovaly zadané téma, případně se podle názoru komise vyznačovaly více či méně závažnými výtvarnými nebo technickými nedostatky v modelaci, kompozici, či písmu.

Ve druhém kole získaly odměnu čtyři návrhy, které byly výtvarně lépe zpracované a tematicky výstižnější. Návrhům pana Jaroslava Prokeše a pana Františka Skrbka byla udělena odměna zvýšená.

Do třetího kola postoupily pouze dva návrhy. První cenu a doporučení k realizaci komise přiznala návrhu MgA. Josefa Oplištila. Komise ve svém hodnocení vyzvedla esteticky čistou kompozici obou stran, velmi současné ztvárnění námětu a absolutní soulad lícní a rubové strany. Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby za velmi zdařilé zpracování námětu a velmi originální zpracování heraldických zvířat z velkého státního znaku.

Bankovní rada na svém zasedání dne 31. ledna 2008 vyjádřila souhlas s rozhodnutím komise a schválila realizaci dvousetkoruny podle návrhu akademického MgA. Josefa Oplištila. Emise mince se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2009.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 18.2.2008