PSM ke 100. výročí založení Národního technického muzea – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 785 kB)

PSM ke 100. výročí založení Národního technického muzea

Česká národní banka vyhlásila v květnu 2007 celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné mince ke 100. výročí založení Národního technického muzea. Uzávěrka soutěže se uskutečnila dne 7. září 2007. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěže se zúčastnilo 20 výtvarníků, kteří přeložili 28 sádrových modelů mince. Hodnocení předložených návrhů provedla Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 18. září 2007 v České národní bance. Odborným poradcem byl Dipl. Ing. Dr. Karel Zeithammer z Národního technického muzea.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila sádrové modely v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo zejména pro výtvarné či technické nedostatky, slabší vystižení námětu a menší přesvědčivost nebo nápaditost vyřazeno 18 návrhů. Ve druhém kole bylo oceněno pět návrhů, které lépe vyjadřovaly zadané téma a výtvarně byly na vyšší úrovni.

Do třetího kola postoupily sádrové modely od akademického sochaře Zbyňka Fojtů, pana Luboš Charváta, MgA. Josefa Šafaříka, pana Karla Urbana a akademické sochařky Majky Wichnerové. Komise jejich návrhy označila jako tematicky nejvýstižnější a po výtvarné stránce nejlepší, avšak žádný z nich nebyl bez úpravy vhodný k realizaci. Z tohoto důvodu komise rozhodla o vypsání užší soutěže pro autory nejzdařilejších návrhů s uzávěrkou dne 3. prosince 2007. Předložené návrhy musely být upraveny podle připomínek komise nebo mohli autoři předložit návrhy zcela nové.

Všichni autoři, jejichž návrhy postoupily do užší soutěže, splnili stanovené podmínky a včas odevzdali upravené návrhy. Vyhodnocení užší soutěže se uskutečnilo na jednání Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 4. prosince 2007 v České národní bance. Odborným poradcem byl ředitel Národního technického muzea Mgr. Horymír Kubíček. Komise ve svém hodnocení konstatovala, že všichni výtvarníci předložili návrhy výtvarně zdařilejší než byly návrhy původní předložené v anonymní soutěži.

Za nejzdařilejší ze všech předložených návrhů komise označila návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů, kterému udělila první cenu a doporučení k realizaci. Komise konstatovala, že se autorovi podařilo vystihnout celost podstaty Národního technického muzea tím, že zobrazil nejen dopravní exponáty, ale pozornost věnoval i přístrojům na měření času, které jsou součástí muzejní expozice. Rozhodnutí komise podpořil i ředitel Národního technického muzea. Ve svém hodnocení uvedl, že autor dokázal nejcitlivěji abstrahovat a nepopisným, ale výtvarně nápaditým způsobem vyjádřil symboliku výročí Národního technického muzea.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 4. ledna 2008 vyjádřila souhlas s rozhodnutím komise a schválila realizaci dvousetkoruny podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2008.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 7.1.2008