PSM k 500. výročí úmrtí Matěje Rejska – technická příprava platidla

Podmínky soutěže

PSM Matěj Rejsek - technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč k 500. výročí úmrtí Matěje Rejska byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v únoru 2005 s uzávěrkou 6. května 2004. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do soutěže na pamětní stříbrnou minci předložilo 32 autorů 40 návrhů, z toho dva s alternativní rubovou stranou. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 17. května 2005 v České národní bance. Odborným poradcem byl Ing. Arch. Petr Chotěbor, specialista na gotickou architekturu z Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze zaslané návrhy hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo z další soutěže vyřazeno 16 návrhů, a to zejména proto, že dostatečně nevystihovaly Rejskovu osobnost a dílo a jeho osobitý přínos k české gotické architektuře (příliš obecné nebo nesrozumitelné pojetí), popř. pro nedostatky ve výtvarném či technickém provedení. Ve druhém kole získalo 14 výtvarně zdařilejších nebo tematicky výstižnějších návrhů základní odměnu a pět návrhů, které se vyznačovaly vysokou výtvarnou kvalitou nebo zajímavým a výstižným pojetím, odměnu zvýšenou.

Pět nejlepších návrhů, které komisi zaujaly zvlášť zdařilým výtvarným projevem, originalitou nebo velmi dobrým vystižením námětu, postoupilo do III. kola. Návrhům akademického sochaře Michala Vitanovského, pana Josefa Oplištila a akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které by pro případnou realizaci vyžadovaly menší úpravu jedné ze stran, komise přiznala mimořádnou odměnu. První cenu a doporučení k realizaci obdržel druhý návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za absolutní vystižení zadaného tématu s využitím Rejskových výtvarných prvků (kazatelna v kostele v Kaňku, autoportrét z Prašné brány) a za výtvarné provedení, které dodává těmto prvkům charakter pískovce, z něhož Rejsek tvořil. Návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla udělila komise za neobyčejně zdařilou lícní stranu s Rejskovými lvy a oknem z chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře a za soulad s rubovou stranou s jeho portrétem druhou zvýšenou cenu. Třetí cena udělena nebyla.

Bankovní rada doporučení komise akceptovala a návrh akademického sochaře Fojtů schválila k realizaci. Emise mince se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2006.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 6.6.2005