PSM k 100. výročí narození Karla Zemana – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 4,5 MB)

PSM k 100. výročí narození Karla Zemana – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila červnu 2009 celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné mince ke 100. výročí narození výtvarníka a režiséra trikových filmů Karla Zemana. Uzávěrka soutěže se uskutečnila dne 11. září 2009. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, jsou soutěžní podmínky zasílány přímo.

Předložené návrhy hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 18 návrhů, a to zejména pro nepříliš zdařilé portréty či nedostatečné vystižení osobnosti Karla Zemana jako režiséra animovaných a trikových filmů, případně pro výtvarné nedostatky v kompozici, písmu či modelaci. Ve druhém kole získalo základní odměnu pět návrhů, které se vyznačovaly zdařilejšími portréty, lépe vystihovaly zadané téma a byly výtvarně na vyšší úrovni. Zvýšenou odměnu ve druhém kole obdržely dva návrhy za netradiční sochařské zpracování tématu.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které byly podle názorů členů komise výtvarně nejzdařilejší a nejvýstižněji zobrazovaly zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh slečny Lenky Nebeské, DiS., za zcela originální pojetí návrhu, živou modelaci, celkové vyvážení kompozice a zdařilé zobrazení atmosféry posledních Zemanových filmů. Druhou cenu obdržel návrh MgA. Josefa Šafaříka za osobité řešení a originální kompozici lícní strany návrhu. Třetí cena byla udělena návrhu pana Jaroslava Bejvla pro velmi solidní zpracování portrétu i lícní strany a zdařilé vystižení fantazie Karla Zemana. Návrhy pana Vojtěcha Dostála, DiS. a akademického sochaře Vladimíra Oppla byly ve třetím kole oceněny mimořádnou odměnou.

Bankovní rada na svém zasedání dne 8. října 2009 vyjádřila souhlas s rozhodnutím komise a schválila realizaci mince podle návrhu Lenky Nebeské, DiS.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 2. 7. 2009