PSM ke 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 860 kB)

PSM ke 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné mince ke 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky byla vyhlášena v listopadu 2006 celostátní neomezená anonymní soutěž s uzávěrkou dne 2. března 2007. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěže na pamětní stříbrnou minci se zúčastnilo 33 výtvarníků, kteří předložili celkem 41 sádrových modelů mince. Předložené návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 13. března 2007 v České národní bance za přítomnosti odborného poradce Ing. arch. Jiřího Vovsa z nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Komise hodnotila sádrové modely v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 19 návrhů, zejména pro nevýstižnost podoby Josefa Hlávky a pro výtvarné nebo technické nedostatky jako je modelace či písmo, případně pro chudou kompozici. Ve druhém kole bylo oceněno 16 návrhů, které byly výtvarně i technicky zdařilejší a jejichž autoři lépe zvládli podobu portrétu.

Do třetího kola postoupilo šest návrhů, které byly výtvarně na nejvyšší úrovni a nejlépe odpovídaly zadání. První místo a doporučení k realizaci přisoudila komise návrhu pana Vojtěcha Dostála, DiS. za čisté provedení, velmi živou modelaci portrétu, vynikající kompozici a soulad stran a za zajímavou symboliku na lícní straně. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby, u kterého komise ocenila kompoziční jednotu, citlivou volbu písma a výrazný portrét s použitím faksimile podpisu Josefa Hlávky. Třetí cena byla udělena kombinaci lícní strany akademického sochaře Zbyňka Fojtů a rubové strany pana Jaroslava Bejvla. Komise u kombinace těchto návrhů vyzdvihla výstižnou podobu portrétu, zdařilou kompozici a výběr písma, vhodně ztvárněnou myšlenku Hlávkovy nadační činnosti a sochařsky výborně zvládnutý reliéf. Zbývající návrhy obdržely mimořádnou odměnu.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 5. dubna 2007 ztotožnila s názorem komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Vojtěcha Dostála, DiS. Emise mince se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2008.


Zpracovala : sekce peněžní a platebního styku, 10.4.2007