PSM k 550. výročí založení Jednoty bratrské - technická příprava platidla

podmínky soutěže

PSM Jednota bratrská - technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč ke 550. výročí založení Jednoty bratrské byla vyhlášena celostátní neomezena anonymní soutěž v říjnu 2005 s uzávěrkou 10. února 2006. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěže na pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 550. výročí založení Jednoty bratrské se zúčastnilo 44 výtvarníků, kteří předložili celkem 68 sádrových návrhů mince. Komisi pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila návrhy dne 21. února 2005 v České národní bance za přítomnosti odborného poradce Dr. Jindřicha Halamy z Evangelické teologické fakulty UK Praha.

Do hodnocení byly zařazeny všechny zaslané návrhy. Komise pro posuzování návrhů na české peníze je hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno 39 návrhů, a to pro výtvarné, tematické nebo technické nedostatky a zejména pro nedostatečně zvládnutou modelaci portrétu nebo námětovou chudost. Ve druhém kole získalo 21 tematicky i výtvarně lépe zvládnutých návrhů základní odměnu a dva návrhy byly oceněny odměnou zvýšenou.

Do III. kola postoupilo celkem šest návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. Třem z nich byla udělena mimořádná odměnu. První cenu a doporučení k realizaci komise přiznala návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby, u kterého ocenila zejména mimořádné výtvarné kvality, originální řešení trojportrétu, výstižné vyjádření podoby J. A. Komenského a dokonalou vyváženost obou stran. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za čisté provedení, výtvarné vyvážení lícní a rubové strany a velmi výstižnou symboliku. Třetí cena byla udělena návrhu studenta Kryštofa Hoška za kvalitní sochařské ztvárnění námětu a nové pojetí čtyř portrétu na rubové straně.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 9. března 2006 s názorem komise neztotožnila a za vhodnější považovala realizovat kompletní návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2007.

 

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 10. 3. 2006