PSM ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka - technická příprava platidla

podmínky soutěže

PSM - Jaroslav Ježek - technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč ke 100. výročí  narození Jaroslava Ježka byla vyhlášena celostátní neomezena anonymní soutěž v květnu 2005 s  uzávěrkou 7. října 2005. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

            Soutěž na pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka  obeslalo 36 (resp. 37, jeden návrh byl společným dílem dvou autorů)  výtvarníků celkem 66 sádrovými návrhy mince. Hodnocení v  Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 18. října 2005 v České národní bance. Odborným  poradcem byla PhDr. Eva Paulová z Národního muzea - Českého muzea hudby.

Do hodnocení byly zařazeny všechny zaslané návrhy. Komise pro posuzování návrhů na české peníze  je hodnotila v rámci tří soutěžních kol . V I. kole bylo vyřazeno 46 návrhů pro výtvarné, tematické nebo technické nedostatky a zejména pro nevýstižnost podoby Jaroslava Ježka. Ve druhém kole získalo 10 tematicky i výtvarně zdařilejších návrhů základní odměnu a osm originálních, nápaditých a výtvarně zajímavých návrhů získalo odměnu zvýšenou.

              Dva návrhy, které komise po výtvarné stránce posoudila jako nejlepší, postoupily do III. kola. První cenu a doporučení k realizaci komise přiznala nekonvenčně pojatému návrhu pana Josefa Oplištila. Ocenila zejména originální řešení portrétu podle kresby Adolfa Hoffmeistera, vystižení atmosféry Ježkovy doby s použitím výtvarných prvků navozujících dojem koláže a vtipné zakomponování portrétů V + W na lícní straně. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby za originální pojetí písma a portrétu,  velmi dobré a zajímavé řešení kompozice a za neobyčejně vysokou výtvarnou úroveň. Třetí cena udělena nebyla.

              Bankovní rada doporučení komise akceptovala a návrh pana Oplištila schválila k realizaci. Emise mince se předpokládá ve třetím čtvrtletí roku 2006.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 11. 11. 2005