PSM k 250. výročí narození F. J. Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice v roce 2006 – technická příprava platidla

Podmínky soutěže

PSM F. J. Gerstner a Pražská polytechnika - technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč k 250. výročí narození F. J. Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v říjnu 2004 s uzávěrkou 21. ledna 2005. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do soutěže na pamětní stříbrnou minci předložilo 29 autorů 50 návrhů, jeden s alternativní lícní a tři s alternativní rubovou stranou. Hodnocení proběhlo dne 1. února 2005. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. Odbornými poradci byli Dipl.-Ing. Dr. Karel Zeithammer z Národního technického muzea (pro výročí F. J. Gerstnera) a prof. Ing. František Vejražka, prorektor ČVUT (pro 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice). V I. kole bylo pro technické nebo výtvarné nedostatky a zejména pro malou výstižnost námětu nebo neodpovídající Gerstnerovu podobu vyřazeno 30 návrhů. Ve II. kole získalo základní odměnu 14 tematicky, výtvarně i technicky zdařilejších návrhů a dva návrhy obdržely zvýšenou odměnu za originální výtvarné řešení resp. za velmi zdařilý portrét.

Do III. kola postoupily tři návrhy, které komise posoudila jako nejlepší po výtvarné a technické stránce i z hlediska výstižnosti námětu; na doporučení obou poradců postoupil do III. kola také návrh akademické sochařky Majky Wichnerové, který za komplexní vyjádření Gerstnerovy profesionální osobnosti získal mimořádnou odměnu. První cenu a doporučení k realizaci přiznala komise jednomyslně návrhu pana Vojtěcha Dostála DiS za vynikající portrét, který kromě Gerstnerovy podoby a charakteru velmi dobře vystihuje i dobu, v níž žil a působil, dále za jedinečnou kompozici písma i jeho typ a ztvárnění, za perfektní soulad obou stran, originální řešení technických prvků aversu a za celkovou čistotu provedení. Třetí zvýšenou cenu komise shodně přiznala návrhu slečny Emöke Szilvy za velmi dobré a zajímavé zpracování portrétu a návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za originální pojetí a výstižnou stylizaci portrétu a za celkovou kompozici rubové strany. Druhá cena udělena nebyla. Oba odborní poradci se s tímto názorem ztotožnili; u vítězného návrhu ocenili především výstižnost obou námětů. Zástupce mincovny uvedl, že všechny oceněné návrhy lze z technického hlediska doporučit bez úprav k realizaci.

Bankovní rada doporučení komise na realizaci návrhu Vojtěcha Dostála schválila. Emise pamětní mince se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2006.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 22.2.2005