PSM ke 100. výročí dosažení severního pólu polárníkem Robertem Pearym – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 587 kB)

PSM ke 100. výročí dosažení severního pólu polárníkem Robertem Pearym – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v prosinci 2007 celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné mince ke 100. výročí dosažení severního pólu. Tato mince byla zařazena do projektu mincí vydávaných u příležitosti Mezinárodního polárního roku a jednou z podmínek soutěže bylo mimo jiné ztvárnění loga projektu na lícní straně návrhu. Uzávěrka soutěže byla dne 15. února 2008. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, jsou soutěžní podmínky zasílány přímo.

Soutěže se zúčastnilo 23 výtvarníků, kteří předložili celkem 31 sádrových modelů. Předložené návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 26. února 2008 v České národní bance. Odborným poradcem pro téma severního pólu byl polárník Mgr. Vilém Rudolf.

V prvním kole bylo vyřazeno 23 návrhů, zejména pro menší výstižnost zadaného tématu či chudou kompozici a dále ty návrhy u nichž komise konstatovala výtvarné nebo technické nedostatky v modelaci, kompozici, či písmu. Do druhého kola postoupilo pět návrhů, které byly podle hodnocení komise výtvarně na vyšší úrovni a tematicky lépe zpracované. Dva z nich získaly základní odměnu a tři získaly odměnu zvýšenou.

Do třetího kola proto postoupily tři návrhy. První cenu a doporučení k realizaci komise udělila návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby. Ve svém hodnocení komise zdůraznila zejména kvality portrétu polárníka na rubové straně, který evokuje drsné klimatické podmínky jako jeden faktorů ovlivňujících dobývání severního pólu. Dále konstatovala krásné, kompozičně jednoduché, ale ve vztahu k tématu nápadité provedení lícní strany umocněné vhodně zvolenou typografií písma, které je jednotícím prvkem obou stran. Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka. Komise ocenila zejména portrét na lícní straně a profesionální modelaci výjevu popisujícího atmosféru polární výpravy na straně rubové. Třetí cenu komise přiznala návrhu pana Luboše Charváta za zajímavý epický výjev na rubové straně.

Bankovní rada na svém zasedání dne 13. března 2008 rozhodnutí komise neschválila a za vhodnější považovala realizaci dvousetkoruny podle návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka. Emise mince se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2009.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 20.3.2008