PSM ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 399 kB)

PSM ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v září 2007 celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné mince ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje. Uzávěrka soutěže se uskutečnila dne 9. listopadu 2007. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

V soutěži na pamětní stříbrnou minci bylo předloženo 25 sádrových modelů, které byly dílem 20 výtvarníků. Předložené návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 20. listopadu 2007 v České národní bance. Za odbornou správnost předložených návrhů odpovídali dva odborní poradci – bývalý hokejový reprezentant a zároveň bývalý předseda Českého svazu ledního hokeje pan Karel Gut a Ing. Mojmír Šatava z Českého svazu ledního hokeje.

Z důvodu nesprávného textu na minci a chybějících dat vztahujících se k tématu byl před začátkem hodnocení vyřazen jeden návrh pro nesplnění soutěžních podmínek. Zbývající sádrové modely byly hodnoceny ve třech soutěžních kolech. V prvním kole bylo vyřazeno 16 návrhů, které méně vystihovaly zadané téma, případně se podle názoru komise vyznačovaly závažnými výtvarnými nebo technickými nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole získalo odměnu 5 návrhů, které lépe vystihovaly zadání a výtvarným pojetím i modelací byly na vyšší úrovni. Návrhy Mgr. Petra Horáka a akademického sochaře Josefa Uprky, u kterých komise konstatovala výrazně vyšší výtvarnou úroveň než u ostatních návrhů, získaly odměnu zvýšenou.

Do třetího kola postoupil pouze návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů, kterému komise udělila první cenu a zároveň doporučení k realizaci. Komise ocenila zejména stylovou jednotu obou stran, vhodně zvolené moderní výtvarné prostředky, kultivované písmo, plné vystižení zadaného tématu a výborně zpracované dynamické zobrazení hokejisty na lícní straně návrhu. Rozhodnutí komise podpořili také oba odborní poradci. Ti ve svém vyjádření konstatovali, že vítězný návrh je výstižný, zejména proto, že zobrazuje všechny atributy zadaného tématu – postavu hokejisty, logo Českého svazu ledního hokeje i stylizovanou vítěznou trofej mistrů světa, do níž logo hokejového svazu zakomponováno.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 6. prosince vyjádřila souhlas s rozhodnutím komise a schválila realizaci dvousetkoruny podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2008.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 10.12.2007