ZM Kulturní památka pivovar Plzeň – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 825 kB)

 ZM Kulturní památka pivovar Plzeň – technická příprava platidla

Na umělecký návrh zlaté mince pivovar v Plzni byla v červnu vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž s uzávěrkou 12. října 2007. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do soutěže na zlatou minci bylo předloženo celkem 31 sádrových modelů od 23 výtvarníků. Předložené návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 23. října 2007 v České národní bance za přítomnosti stálého odborného poradce pro cyklus zlatých mincí Ing. Karla Zeithammera z Národního technického muzea v Praze.

Jeden z návrhů byl vyloučen pro porušení soutěžních podmínek. Ostatní předložené sádrové modely hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 16 návrhů, a to zejména z důvodu výtvarných nedostatků v modelaci, písmu či kompozici, případně pro nedostatečné vystižení tématu Ve druhém kole bylo oceněno devět návrhů, které lépe vystihovaly technickou památku a zároveň byly výtvarně na vyšší úrovni. Tři návrhy za zajímavou kompozici a velmi precizní výtvarné provedení získaly ve druhém kole mimořádnou odměnu.

Do třetího kola postoupily dva návrhy, které podle názoru komise i odborného poradce byly výtvarně na nejvyšší úrovni, oba zvolenou symbolikou vystihují zadané téma, vyznačují se kultivovanou a přesnou modelací, nápaditou kompozicí a vhodně zvoleným písmem i jeho provedením. Komise po dlouhé diskuzi udělila první cenu návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů, který doporučila k realizaci. Druhá cena byla udělena návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za vynikající výtvarné provedení návrhu. Třetí cena nebyla udělena.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 8. listopadu 2007 ztotožnila s názorem komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince se předpokládá ve třetím čtvrtletí roku 2008.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 12. 11. 2007