PSM k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 800 kB)

PSM k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné mince k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic byla vyhlášena v dubnu 2007 celostátní neomezená anonymní soutěž. Uzávěrka soutěže se konala dne 8. června 2007. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěže na pamětní stříbrnou minci se zúčastnilo 24 výtvarníků, kteří předložili celkem 28 sádrových modelů mince. Hodnocení předložených návrhů provedla Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 19. června 2007 v České národní bance. Odbornou poradkyní byla Prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc. z Katedry pomocných věd historických a archivního studia Filosofické fakulty v Praze.

V prvním kole bylo vyřazeno 12 návrhů, zejména z důvodu nižší výstižnosti zadaného tématu a pro výtvarné nebo technické nedostatky v modelaci či písmu, případně pro chudou kompozici. Ve druhém kole získalo odměnu 9 návrhů, které byly výtvarně i technicky na vyšší úrovni a tematicky výstižnější.

Do třetího kola postoupilo šest návrhů, které nejlépe odpovídaly zadanému tématu a výtvarně byly na nejvyšší úrovni. První cenu a doporučení k realizaci obdržel návrh MgA. Josefa Oplištila za originální kompozici a dokonalé vystižení námětu, velmi dobré vyplnění mincovní plochy a výborné zpracování písma, včetně jeho kompozice. Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka za dobře zpracovaný námět s připomínkou svatováclavské legendy. Třetí cena byla udělena návrhu MgA. Jakuba Vlčka, u kterého Komise ocenila velmi dobře zpracovanou reliéfní část obou stran návrhu. Zbývající návrhy akademického sochaře Zbyňka Fojtů a pana Luboše Charváta obdržely mimořádnou odměnu.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 12. července 2007 s doporučením komise nesouhlasila a k realizaci vybrala návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka. Emise mince se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2008.

 

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 13.7.2007