PSM k 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 573 kB)

PSM k 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v listopadu 2008 celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné mince u příležitosti 600. výročí sestrojení významné pražské památky, Staroměstského orloje. Uzávěrka soutěže se uskutečnila dne 16. ledna 2009. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, jsou soutěžní podmínky zasílány přímo.

Soutěže se zúčastnilo 30 výtvarníků, kteří zaslali celkem 43 návrhů budoucí mince. Předložené návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 27. ledna 2009 v České národní bance za přítomnosti dvou odborných poradců, Ing. Antonína Švejdy z Národního technického muzea a Ing. Dr. Karla Zeithammera. V prvním kole bylo vyřazeno 31 návrhů, a to především pro nedostatečné vystižení tématu nebo z důvodu přílišného důrazu na doprovodné atributy (kalendářní kolo, figurky apoštolů), případně z důvodu výtvarných nedostatků v kompozici, písmu či modelaci. Ve druhém kole získalo pět základní odměnu návrhů, které lépe vystihovaly technickou podstatu Staroměstského orloje a vyznačovaly se i vydařenějším výtvarným zpracováním. Zvýšenou odměnu ve druhém kole získaly návrhy akademického sochaře Zbyňka Fojtů, MgA. Martina Daška, MgA. Josefa Oplištila a pana Jana Smrže.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které byly podle mínění komise na nejvyšší úrovni a nejvýstižněji zobrazovaly zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal bez jakéhokoliv zpochybňování obsahových i výtvarných kvalit návrh akademického sochaře Ivana Řeháka pro naprostý soulad obou stran, nápadité řešení lícní strany se ztvárněním postav apoštolů a originální pojetí rubové strany se čtvercovou kompozicí v kontrastu se zobrazením ozubených kol. Dále komise udělila dvě třetí ceny. První z nich získal návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla za bohatě vyplněnou plochu obou stran návrhu a dobře zakomponované architektonické prvky ve spojení s prvky řezbářskými umístěnými v soukolí a kruhu astrolábu. Návrh MgA. Martina Daška získal třetí cenu za dobře vyváženou lícní a rubovou stranu návrhu vystihující orloj jako architektonickou i technickou památku a hezky zakomponované písmo.

Bankovní rada na svém zasedání dne 12. února 2009 souhlasila s rozhodnutím komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Ivana Řeháka. Realizace mince se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2010.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 13. 2. 2009