ZM Městská památková rezervace Olomouc – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 3,5 MB)

ZM Městská památková rezervace Olomouc – technická příprava platidla (1. cena)

Česká národní banka vypsala v lednu 2023 ceny za předložení uměleckého návrhu na zlatou minci Městská památková rezervace Olomouc s uzávěrkou dne 17. února 2023.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu na sedmou zlatou minci z cyklu Městské památkové rezervace se zúčastnilo 12 výtvarníků, kteří předložili celkem 20 sádrových modelů. Vyhodnocení předložených návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 28. února 2023. Odbornou poradkyní byla Ing. arch. Jana Křenková z Magistrátu města Olomouc.

V prvním kole byly vyřazeny čtyři návrhy, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno devět návrhů základní odměnou. Další dva návrhy získaly ve druhém kole zvýšenou odměnu za velmi nápadité provedení.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za velmi nápadité a propracované koláže nejvýznamnějších památek MPR Olomouc. Druhou cenu komise udělila návrhu Ludmily Kracíkové, DiS., za propojení obou stran kruhovou kompozicí s urbánním schématem části zástavby historického jádra města Olomouce. Na lícní straně je schéma překryto fragmentem objektu olomoucké radnice a na rubové straně Sloupem Nejsvětější Trojice, katedrálou sv. Václava a olomouckou radnicí s renesančním schodištěm. Třetí cenu obdržel návrh Veroniky Prokopové, DiS., za velmi čisté ztvárnění vrcholové figurální kompozice Sloupu Nejsvětější Trojice. Návrhy akademické sochařky Majky Wichnerové a akademického sochaře Zbyňka Fojtů získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 25. května 2023 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů.