ZM Městská památková rezervace Moravská Třebová – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 2,1 MB)

ZM Městská památková rezervace Moravská Třebová – technická příprava platidla – realizace (1. cena)

Česká národní banka vypsala v srpnu 2023 ceny za předložení uměleckého návrhu na zlatou minci Městská památková rezervace Moravské Třebové s uzávěrkou dne 13. října 2023.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu na osmou zlatou minci z cyklu Městské památkové rezervace se zúčastnilo 10 výtvarníků, kteří předložili celkem 15 sádrových modelů. Vyhodnocení předložených návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 24. října 2023. Odborným poradcem byl Mgr. Václav Dokoupil, místostarosta města Moravská Třebová.

V prvním kole byly vyřazeny dva návrhy, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno sedm návrhů základní odměnou. Další dva návrhy získaly ve druhém kole zvýšenou odměnu za velmi nápadité provedení.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za velmi propracovanou koláž hlavních dominant městské památkové rezervace. Na lícní straně návrhu se nachází průčelí budovy radnice a v pozadí věž renesančního zámku včetně arkád na jeho nádvoří. Na rubové straně je koláž gotických a renesančních měšťanských domů s unikátním arkýřem z roku 1589, silueta věže barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kašna na zámeckém nádvoří a morový sloup z roku 1718. Druhou cenu komise udělila návrhu Šárky Makovské, DiS., za koláž nejvýznamnějších památek MPR Moravská Třebová a za detailní ztvárnění hřebínkové renesanční klenby a zámeckého nádvoří s kašnou na lícní straně. Třetí cenu obdržel návrh Asamata Baltaeva, DiS., za velmi čisté ztvárnění renesanční klenby mázhausů (tj. rozměrná místnost zaujímající celou přední část přízemí patrového gotického či renesančního měšťanského domu) na lícní straně a za morový sloup z roku 1718 se sousoším a trojici věží, které dominují panoramatu města.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 23. listopadu 2023 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů.