ZM Městská památková rezervace Mikulov – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 3,2 MB)

ZM Městská památková rezervace Mikulov – technická příprava platidla (1. cena)

Česká národní banka vypsala v listopadu 2020 ceny za předložení uměleckého návrhu uvedené zlaté mince Městská památková rezervace Mikulov s uzávěrkou dne 29. ledna 2021.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu na třetí zlatou minci z cyklu Městské památkové rezervace se zúčastnilo 13 výtvarníků, kteří předložili celkem 19 sádrových modelů. Vyhodnocení předložených návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 16. února 2021 v České národní bance. Na vyhodnocení se podílela i odborná poradkyně Sylva Chludilová, místostarostka města Mikulov.

V prvním kole komise vyřadila šest návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno osm návrhů základní odměnou a jeden návrh zvýšenou odměnou.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které byly z výtvarného hlediska nejlépe zpracované a jejichž autoři nejvýstižněji zobrazili zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za propracovanou koláž dominant Náměstí, kterými jsou zleva Dietrichsteinská hrobka, Horní synagoga a výrazný sgrafitový měšťanský dům U rytířů s nárožním čtyřbokým arkýřem. Na lícní straně je ztvárněn mikulovský zámek a socha Pomony, která je součástí středověké kašny na Náměstí. Druhou cenu obdržel návrh Mgr. Marie Šeborové za nápaditou a zdařilou koláž městských památek na rubové straně návrhu (Dietrichsteinská hrobka, věž kostela sv. Václava, Horní synagoga a mikulovský zámek). Třetí cenu obdržel návrh Asamata Baltaeva, DiS., za ztvárnění detailu štukové výzdoby kamenného pláště Dietrichsteinské hrobky a za koláž charakteristických staveb MPR Mikulov. Mimořádnou odměnu ve třetím kole obdržel návrh akademické sochařky Majky Wichnerové.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 8. dubna 2021 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů.