ZM Městská památková rezervace Litoměřice – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 2,2 MB)

ZM Městská památková rezervace Litoměřice – technická příprava platidla (1. cena)

Česká národní banka vypsala v srpnu 2021 ceny za předložení uměleckého návrhu zlaté mince Městská památková rezervace Litoměřice s uzávěrkou dne 17. září 2021.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu na čtvrtou zlatou minci z cyklu Městské památkové rezervace se zúčastnilo 12 výtvarníků, kteří předložili celkem 17 sádrových modelů. Vyhodnocení předložených návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 29. září 2021 v České národní bance. Na vyhodnocení se podílel i odborný poradce PhDr. Filip Hrbek, radní města Litoměřice.

V prvním kole komise vyřadila tři návrhy, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno sedm návrhů základní odměnou a dva návrhy zvýšenou odměnou.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které byly z výtvarného hlediska nejlépe zpracované a jejichž autoři nejvýstižněji zobrazili zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Lenky Nebeské, DiS., za nápaditou koláž historických staveb v popředí s nejznámější dominantou města – štítem domu u Kalicha. Druhou cenu obdržel návrh Veroniky Prokopové za detailní ztvárnění kalicha, kterým je zakončena věž domu u Kalicha. Třetí cenu komise udělila návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za propracovanou koláž charakteristických budov MPR Litoměřice. Mimořádnou odměnu ve třetím kole obdržel další návrh Veroniky Prokopové a návrh MgA. Josefa Oplištila.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 27. října 2021 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Lenky Nebeské, DiS.