ZM Městská památková rezervace Kroměříž – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 3,7 MB)

ZM Městská památková rezervace Kroměříž – technická příprava platidla (1. cena)

Česká národní banka vypsala v březnu 2022 ceny za předložení uměleckého návrhu na zlatou minci Městská památková rezervace Kroměříž s uzávěrkou dne 6. května 2022.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu na pátou zlatou minci z cyklu Městské památkové rezervace se zúčastnilo 18 výtvarníků, kteří předložili celkem 27 sádrových modelů. Vyhodnocení předložených návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 17. května 2022 v České národní bance. Odbornými poradci byli Mgr. Petra Svačinová, vedoucí odboru tajemníka města Kroměříž a Luděk Ovesný, fotograf a grafik města.

V prvním kole komise vyřadila 5 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno 13 návrhů základní odměnou a 5 návrhů zvýšenou odměnou.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které byly z výtvarného hlediska nejlépe zpracované a jejichž autoři nejvýstižněji zobrazili zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Karolíny Kučerové za nápaditou lícní stranu a koláž historických staveb města Kroměříž. Komise ocenila především ztvárnění stínů heraldických figur na lícní straně. Druhou cenu komise udělila návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za propracovanou koláž charakteristických objektů městské památkové rezervace. Třetí cenu obdržela kombinace návrhů Mgr. Marie Šeborové za krásné ztvárnění kolonády v Květné zahradě a znaku města na lícní straně. Návrh Veroniky Prokopové získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 9. června 2022 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Karolíny Kučerové.