ZM Městská památková rezervace Jihlava – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 3,9 MB)

ZM Městská památková rezervace Jihlava – technická příprava platidla (1. cena)

Česká národní banka vypsala v červnu 2020 ceny za předložení uměleckého návrhu zlaté mince Městská památková rezervace Jihlava s uzávěrkou dne 21. srpna 2020.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu na druhou zlatou minci z nového cyklu Městské památkové rezervace se zúčastnilo 7 výtvarníků, kteří předložili celkem 12 sádrových modelů. Vyhodnocení předložených návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 1. září 2020 v České národní bance. Na vyhodnocení se podíleli i odborní poradci Ing. arch. Martin Laštovička, náměstek primátorky pro majetek a městskou památkovou rezervaci Jihlava, a Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., z Národního památkového ústavu.

V prvním kole komise vyřadila dva návrhy, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno šest návrhů základní odměnou.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které byly z výtvarného hlediska nejlépe zpracované a jejichž autoři nejvýstižněji zobrazili zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Luboše Charváta za postavu anděla na nebesích, který drží městský znak v jeho barokní podobě, a za propracovanou koláž architektonických památek městské památkové rezervace. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za propojení obou stran návrhu zdařilou koláží městských památek. Třetí cenu získal návrh vytvořený Adamem Alvou Fejfarem. Komise zde ocenila nápaditou koláž charakteristických městských památkových staveb z podhledu. Návrh Veroniky Prokopové získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 15. října 2020 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Luboše Charváta.