ZM Městská památková rezervace Hradec Králové – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 2,8 MB)

ZM Městská památková rezervace Hradec Králové – technická příprava platidla – realizace (2. cena)

Česká národní banka vypsala v srpnu 2022 ceny za předložení uměleckého návrhu na zlatou minci Městská památková rezervace Hradec Králové s uzávěrkou dne 30. září 2022.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu na šestou zlatou minci z cyklu Městské památkové rezervace se zúčastnilo 10 výtvarníků, kteří předložili celkem 16 sádrových modelů. Vyhodnocení předložených návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 11. října 2022. Odborným poradcem byl ing. arch. Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče na magistrátu v Hradci Králové.

V prvním kole komise vyřadila 6 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno 4 návrhů základní odměnou a 3 návrhy zvýšenou odměnou.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které byly z výtvarného hlediska nejlépe zpracované a jejichž autoři nejvýstižněji zobrazili zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Šárky Makovské za velmi nápadité a propracované koláže nejvýznamnějších památek MPR Hradec Králové na obou stranách návrhu. Druhou cenu komise udělila návrhu Veroniky Prokopové, DiS., především za krásné ztvárnění interiéru empírového schodiště Bono Publico, do kterého jsou zakomponována heraldická zvířata. Třetí cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za krásné ztvárnění nejznámějších objektů MPR Hradec Králové.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 27. října 2022 nepotvrdila rozhodnutí komise a k realizaci vybrala návrh Veroniky Prokopové, DiS., oceněný druhou cenou.